www.højbjergsfremtid.dk

ved vejforeningerne (og deres formænd)
Heidesvej8270 (formand Søren Wichmann Mathiessen) - Castenschioldsvej (fm. Metin Aydin) - H.P. Jensensensvej (fm. Louise Højrup)-
Elverdalsvej-øst (fm. Pernille Kallehave) - (hjemmesiden ved tpj@tpj.dk -Heidesvej 1)

Hjemmeside til dialog og fakta om et kommende storcenter i Højbjerg - Skåde - Holme "Højbjerg Plads"
og den fremtidige placering af Højbjerg Bibliotek, Lokalhistorisk Arkiv m.m.

Baggrund og Kommuneplaner - og dialog med kommunen Tidsplan og aktiviter - Avisindlæg Dialog mellem borgerne
 

 

14 feb 2017
Så er der parkeringsvagter, som kommer og tjekker om bilerne holder med hjul på fortovet.
Hvorfor - hvem har bedt om dettep- tjek?
På de små veje må det da være en fordel f.eks. at der er plads til at skraldebilen kan komme forbi - se mere på lokalplanoddervej [f]
"Lokalplan Oddervej" tpj@tpj.fk

Projekt Lys 1. - I 2017 arbejdes der på at skaffe ressourcer og godkendelse af etabling af bibliotek m.m. ved Lyseng Idræt.


lørdag 6 maj 2017.
I forbindelse med projekt Lys1, bliver der holdt " Den Levende By 8270". Det sker 6. maj, hvor hele 8270 kommer til at fungere som en gigantisk spilleplade, hvor de deltagende hold skal rundt og løse opgaver stillet af områdets erhvervsliv, kulturinstitutioner og foreninger. Alt dirigeres af en app
læs mere

Trafik-gruppen Skåde
forslag til løsninger på kort og lang sigt af de trafikale udfordringer ved Oddervej
Michael Hjernø Olesen -Grundejerforeningen Københavnergården
Jens Kristiansen - Grundejerforeningen Teglbakken
Werner Kaihøj - Moesgårdvej
Stig Mosebo - Grundejerforeningen Askehøjen

1. "Den lille model" - 2 spor videreføres til krydset ved
Ringvejen-Oddervej (maj 2015-forslag)

2. "Den store model" - nyt kryds etableres
(maj 2015-forslag)

Trafikken på Oddervej
- Fællesrådet i Holme, Højbjerg og Skåde - Høringsbrev
til Aarhus Kommune 19-05-2015


Trafikken på og omkring Oddervej - Hvad siger du spørger Aarhus Kommune

15. april - Politikerne har besluttet at droppe biblioteksbyggeriet i "Højbjerg Plads"

Forslag 1 - Bibliotek-ved Lyseng
- ca 80% af de over 600 indsendte forlag gik ind for denne løsning
Forslag 2
- Bibliotek ved Oddervej Læs mere nedenfor og

Forslag 1 - Bibliotek- Borgerservice-Kunstværksteder ved Lyseng?
"Helhedsplan - Lyseng"
Udarbejdet af Fonden Lyseng.
Idrætscenter og sportsklubberne i området.

Forslag 2 - Bibliotek placeret ved Højbjerg Plads- udarbejdet af Remiens ejendomme

 

 

 

 

 

 

Placeringer - diskuteret i maj - senere er kommet forsalg om
placering udenfor området ved Ringvejsyd/Bjødstrupvej

3. nov 2013
"Højbjerg går til politikerne"
Morten Ravn mora@stiften.dk

Nyt center. Et nyt butikscenter har fået højbjergenserne til at kaste sig over lokalpolitik - og nu spørges de til råds.

HØJBJERG: Nogle påstår, at det halter med at gøre lokalpolitik og byrådsvalget om godt to uger sexet og interessant. Sådan er det ikke i Højbjerg. Lokalpolitik blev lige pludseligt -i foråret -brandvarmt for borgerne i Højbjerg, da en lokal investor ville bygge et nyt butikscenter på Oddervej. »Handlen« med Aarhus Kommune gik ud på, at bygherren kunne opføre centeret i de gamle udtjente bygninger mod, at højbjergenserne til gengæld fik et nutidigt og flot superbibliotek, der kunne servicere hele sydbyen.
Mange mente, at byggeplanerne var et kup, de ikke kendte til, i form af for høje bygningerne, der også ville skabe masser af unødig trafik på blandt andet skoleveje....
Kulturrådmand Marc Perera Christensen ( K) gik ind i sagen, kaldte den en »ommer« og lagde projektet ned.

Interessen for Aarhus Byråds beslutninger i området blev bevist i løbet af ugen.
Et valgmøde i teatersalen Den Blå Hest, som de færreste vel vidste eksisterede i området, trak 90 mennesker. Nu vil de have indflydelse på, hvad der skal ske med området. Der var fuldt hus og højt til loftet i teatersalen.
Bogstaveligt talt, og de invitereede politikere var glade for den entusiastiske og gode stemning. Højbjergs borgere har fået øjnene op for, at hvis de selv kommer med forslag og tager initiativer, så kan de få stor indflydelse på kommunens planer for Højbjerg...

læs mere i Aarhus Stift 3. nov. 2013
/TJ

Billeder fra 30 okt


Debatmødet afholdes i Blå Hest - Oddervej 80A -Blå Hest ligger til højre for de hvide bygninger, som ses her

Aarhus Stift. skrev tirsdag 29. okt

i

Beboerne Holme - Skåde - Højbjerg bliver berørt af det forslag, der er fremsat i 8. maj folderen med etableringen af et storcenter.

Gennemføres forslaget vil det forandre hele lokalområdet: butiksstrukturmæssigt (nogle butikker vil lukke), trafikken vil øges og mere støj.

Bebyggelsesprocent på op til 88 prc
Forslaget indebærer en drastisk ændring af bebyggelsesprocenten i forhold til den eksisterende Kommuneplan fra 2009,
som tager væsentlig mere hensyn til nærmiljøet, med forsøg på at tilpasse bebyggelsen og arealudnyttelsen med et forslag om en bebyggelsesprocent fra 45 til 61 prc.

Højden
foreslåes ændret fra fra 2 til 4 etager og med en tilladt byggehøjde på op til 15 m.


1679 indsigelser er afleveret 29. maj heraf 125 digitale indsigelser

Stor tak til alle indsamlere og underskriverne.

-måske skal vi nu alle gøre sådan

"Forhøringsfasen" er slut, men nu skal de mange ideer behandles og et revideret forslag lægges frem. Desuden skal mange borgere have aktindsigt så de lærer at kende fakta bag en række beslutninger, der ligger til grund for det nuværende forslag om Højbjerg Plads og dets tilblivelse.

Her kan du - også efter 29 maj komme komme med en Digital indsigelse >>

Før 29. maj skrev vi dette

Byrådsmedl. - adresser

Vi foreslår, at du tager stilling nu og følger op med forslag og ideer til kommunen og stiller spørgsmål og evt. kommer med indsigelse, hvis du er imod planen.

Vi synes overordnet, at man skal glemme denne nye plan og fortsat arbejde med Kommuneplanen 2009 til udvikling af området. Der ligger allerede et spændende projekt fra 2009, hvor man tilsyneladende har arbejdet med at tilgodese så mange parter som muligt, med mindst mulig indgreb i forhold til gældende Kommuneplan fra 2009.

Materiale fra kommunen:

UPS! kommune-trafik-fejl.
Kommunen tog fejl
Oplysninger om at trafikken var faldende med 1500 pr. døgn på Oddervej, siger de i dag den 28. maj desværre ikke er korrekt. Trafiktallene har ikke på noget tidspunkt været faldende. Fortsat 15.000 biler pr. døgn på Oddervej
Besked til Mikkel m.fl 28. maj.
Forslag til kommuneplan 2013
Forslag "Højbjerg Plads" 2013
Det er dette forslag, som er omtalt i høringsfolderen, og som vi tager stilling til - kommer med ideer til - inden 29.maj.
Kommuneplanen 2009

Andet materiale.
Noter (pdf) og (doc) om Lokalplan 1990, Kommuneplan 2009 og Evt. fremtidig kommuneplan
Fordelingen af butikker 2013 - 50 stk vest for og 5 stk øst for Oddervej

Links til lokalområdet .
Lokalhistorisk arkiv Oddervej 80
FotoGrafiske Værksted-Odderv 80c


8270- etableret 17.juni 2013

 

 

 

 

1

Har du fået denne høringsfolder ellers klik her

Resume:

Det nye center bliver stort -
- Øger byggeprocent til 90%
- Øger byggehøjde til 15 m.
- Trafikken øges

og
- i hvor høj grad er der behov for et nyt stort center lige her

1
FORDELING AF BUTIKKER HØJBJERG / SKÅDE

1

 

Planerne for trafikken på Oddervej - jan 2016

 

Tirsdag 24.nov kl 19.00-21.00
Fællesrådet inviterer til møde

om OM UDVIKLINGEN I HOLME-HØJBJERG-SKÅDE

læs mereHeidesvej8270.dk eller facebook www.facebook.com/8270hhs

7. nov Referat fra dialoggruppen vdr Oddervej
- se referat og bilag

28.maj
Rådmand bøjer sig og åbner Sandmosevej igen
- Århus Stift 28.maj
Utilfredse borgere får rådmand Kristian Würtz (S) til at genåbne Sandmosevej. Til gengæld lukker han den nærliggende Brunbakkevej mod Oddervej.

24.maj
Forsøget skal slutte med en genåbning af Sandmosevej
Teknik og Miljø i Aarhus Kommune gennemførte i foråret 2014 en høring vedrørende en forsøgsordning om lukning af Sandmosevej mod Oddervej.
Af Carl Nielsen,
formand for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd

Søndag den 24. maj 2015

14. maj
Bibliotek ved Lyseng skal granskes
Årh. Stift 14 maj
Den ene mulighed er en placering af bibliotek og borgerservice i forbindelse med Lyseng Idrætscenter. Den anden er ved det nuværende bibliotek på Oddervej 74, hvor man vil undersøge muligheden for at udvide bygningen med en mødesal og at inddrage villaen Oddervej 80 - Lyseng-modellen

  • At kunstnerværk-stederne, Højbjerg Fotografiske Værksted og Teatersalen Den Blå Hest, bliver på Oddervej 80A-80C.
  • At villaen Oddervej 80, indeholdende lokalarkivet, sælges og arkivet flyttes til det nye bibliotek.
  • At et nyt bibliotek ved Lyseng skal leje sig ind i et privat opført byggeri, da det minimerer den økonomiske risiko for Aarhus Kommune.
  • At arealet som biblioteket evt. skal opføres på ved Lyseng, skal sælges ved offentligt udbud.

Trafikken i Aarhus Syd
Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd og "Trafikgruppen i Skåde" inviterer til borgermøde
Tirsdag den 19. maj kl. 19:00
på Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg

 

21.april 2015
Borgerne har sejret i Højbjerg
Protesterne har været mange, politikerne har tænkt, og nu er det besluttet, at der ikke bliver opført nyt bibliotek på Oddervej
- Lokalavisen

15.april 2015
Sejr til modstandere af upopulært byggeri
Politikere dropper planerne om at bygge et nyt bibliotek i Højbjerg. Kulturrådmanden glæder sig over beslutningen.

7.april 2015
Rådmand vil ændre placering af Højbjerg Bibliotek - Pressemeddelse
Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune Rabih Azad-Ahmad er klar til at ændre den fremtidige placering af Højbjerg Bibliotek. Det sker efter, at 675 personer i løbet de seneste uger er kommet med deres synspunkter.

4. april
Helhedsplanen for Lyseng tilgodeser ikke svømmeklubberne

I et indlæg 28. marts i Århus Stiftstidende udtrykker et medlem af svømmeklubben HASAs bekymring for at miste klublokalet i Anneksbygningen, hvis Højbjerg Bibliotek flyttes til Lyseng - Årh. Stift 4.april

 

28 marts
Bibliotek ved Lyseng til den samme pris
... Højbjerg ved Lyseng Idrætsanlæg. Det ... biblioteket ved Lyseng end på ... og Fonden Lyseng, der har ... lejmål ved Lyseng. Og det ... biblioteket ved Lyseng. Beregninger trimmet ... placering ved Lyseng kan laves ... borgerservice ved Lyseng, hvor det ... i Fonden Lyseng. Svømmeklub bekymret ... selv i Lyseng vil den ... peger på Lyseng Dels medtager ...
Årh.Stift. 28/3

28 marts
Rådmand: Konstruktivt forslag fra fællesråd og fond
... nye beregninger fra Fællesrådet og Fonden Lyseng, som vi omtaler i artiklen ovenover ... . Otte ud af ti peger på Lyseng Arbejdsgruppens forslag indgår i den høring, ... bibliotek for de samme penge ved Lyseng som ved Oddervej. Anerkender du den ... , Venstre, Konservative og radikale. Bibliotek ved Lyseng til den samme pris ..Årh.Stift 28/3

28.marts
Otte ud af ti peger på Lyseng
Det vælter ind med svar til den ekstra borgerhøring om placering af nyt bibliotek.
Århus Stift 28 marts

28.marts
Svømmeklub bekymret for klublokaler

... »sommeromklædning« ved Lyseng i en ... bibliotek ved Lyseng. »Vi har ... . Bibliotek ved Lyseng til den ... er Fonden Lyseng, der står ... helhedplan for Lyseng med flere ... fra Fonden Lyseng. Rådmand: Konstruktivt ... er ikke truet af nedrivning ... biblioteket ved Lyseng bevares annekset. ... talt med Lyseng Svømmeklub om ... opføres ved Lyseng. »Man kunne ...

Se dokumenter og send dit svar her
Nyt-Hoejbjerg-Bibliotek
"Hvorfor må de få millioner i Beder/Malling til nyt bibliotek ved idrætsanlæg mens Lyseng og Højbjerg selv skal finde pengene?" - spørger nogle i Højbjerg.

Køreplan for placering af bibliotek ved Lyseng eller ved Oddervej
Beslutningen om Højbjerg Bibliotek forventes at blive truffet i første halvår af 2015. Uanset den endelige placering af det nye bibliotek/medborgercenter i Højbjerg vil det forudsætte en offentlig høring, hvor borgerne inviteres til at give deres mening tilkende.

19. marts 2015
Ivrig debat om nyt Højbjerg-bibliotek
100 borgere har indtil nu givet deres besyv med om placering af biblioteket. Svarfrist 6. april - Årh. Stift 19 marts

17. Marts 2015.
Ny høringsfase om Højbjerg Bibliotek - JP

14 marts 2015
Højbjerg Biblioteks fremtid afklares inden sommerferien
Politikere og borgere har diskuteret i snart flere år, hvor Højbjerg Bibliotek skal ligge. Nu sætter rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad, en dato for afklaring af debatten.

13. Marts 2015.
Ny,kort høring om Højbjerg Bibliotek - lokalavisen
Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad (R) vil høre borgernes mening om de to forslag, der nu ligger om placeringen af biblioteket.
På baggrund af et ønske fra en lokal arbejdsgruppe og fællesrådet vælger rådmanden nu at lave en ny, kort høringsfase

4. marts.
Måske er vi naive i Lyseng
Højbjerg-Skåde Fællesråd eller Arbejdsgruppen for »Helhedsplan for Lyseng« har været orienteret på forhånd om indholdet af ... en stor entreprenør med interesse i at byggeLyseng-løsningen, som Remien tilbyder løsningen ved Oddervej. Dette ... fair. Men måske er vi naive sportsfolk i Lyseng, der forventer, at spillereglerne er ens i ...Årh Stift 4 marts

26.feb
Tvivl om nyt bibliotek i Højbjerg

Dansk Folkeparti kræver nye og mere »realistiske« beregninger af forskellen på nyt bibliotek ved Oddervej og Lyseng. Socialdemokrater overvejer.

24.feb
Billedkunstnere i forbøn for værksteder i Højbjer
g - Årh. Sift 24 feb
"et er et ualmindelig dårligt signal fra Aarhus Kommune som kommende kulturhovedstad i 2017, hvis man jorder kunstnerværkstederne Den Blå Hest, teatersalen Det Blå Hus og Højbjerg Fotografiske Værksted til fordel for et bolig- og indkøbscenter."...Sagen er på dagsordenen i byrådets kulturelle udvalg i 24 feb i sammenhæng med debatten om en eventuel ny placering af Højbjerg Bibliotek

Kom til Blå hest
på torsdag 19.feb

kl. 10.00-12.00 - se Aarhus billedkunstcenter/ Aarhus Center for Visual Art -.
Vi håber på denne vis at udbrede kendskabet til Den Blå Hests mange muligheder og at tiltrække kunstnere, som endnu ikke har stiftet bekendskab med Højbjerg Fotografisk Værksted, Teaterforeningen og Det Blå Hus.

17.feb. 2015
Kunstner-værkstederne på landkortet
"Nu frygter vi, at dette fantastiske værksted bogstavelig talt skal forsvinde fra jordens overflade
- Bodil Sohn, billedkuknstner, på vegne af brugerne af Højbjerg FotoGrafiske Værksted, Åboulevarden 98 4. tv - Årh. Stift 17/2

16.feb 2015
Højbjergs biblioteks fremtid afklares inden-sommerferien - Der regnes nu i kommunen på omkostninger ved at have det ved Oddervej eller Lyseng. Så politisk er sagen åbnet igen. For tidligere var det fastlagt at det skulle være ved Oddervej
linket virker kun ved login på Årh Stif
t

16.feb 2015
Kunstner-oase truet af nedrivning
linket virker kun ved login på Årh Stift

16. jan 2015
Indlæg i debatten- her fra Blå hus og Blå hest:
"Kunstnere Kastebold i kommunal ejendomshandel"

 

20. jan 2015
Lyt til borgerne i Højbjerg
Sander Jensen
Kommunen skal lytte til borgerne i Højbjerg, der ikke ønsker monsterbyggeri ved Oddervej,
og overveje et interessant forslag om nyt bibliotek ved Lyseng Idrætscenter.
Borgerne i Højbjerg har længe kæmpet for at blive lyttet til af de århusianske politikere i forbindelse med planerne om et stort byggeprojekt ved Oddervej, der sprænger den nuværende lokalplan.
Projektet inkluderer blandt andet et stort indkøbscenter ved Oddervej...

16. jan 2015.
Medborgercenter i Højbjerg – igen, igen?-JP 15.jan
Et nyt medborgerhus bør placeres i tilknytning til Lyseng Idrætscenter, hvis kommunen finder det nødvendigt – borgerne har ikke bedt om det - Tove og Erik Svejgaard, Dalvangen, Højbjerg.

15. jan 2015.
Kommunen er ikke sin opgave voksen JP 15.jan - Hvordan kan det komme bag på kommunens fagfolk, at der bliver mere trafik af privatbiler, busser med skolebørn og pensionister fra store dele af landet til det nye flotte Moesgaard Museum -
Vi i Højbjerg ønsker ikke et ekstra supermarked eller andet, der øger trafikken. - Marianne Aamann, Højmarksvej

29 dec
Åh nej – ikke igen.
" Hvor mange gange endnu skal borgerne i Højbjerg mon på barrikaderne for at få Claes Remien og kommunen til at forstå, at vi ikke vil have mere trafik på Oddervej og ikke flere supermarkeder og andet overflødigt?"-JP 29.dec - Helle Dinesen og Christian Fries Clausen

19.dec.
Demokratiet aflyst for Højbjerg JP 19.dec - JP.19 dec Marianne Aamann

17. dec.
"Bibliotek, idræt og borgerhus sammen" - JP 17.dec - Birgitte Schacksen

16.dec
"Højbjerg Plads-projekt har for store omkostninger" - Aarh. Stift 16.dec pdf
Højbjerg Plads: Åbent brev til Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune, til rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, og til Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø
SØREN WICHMANN MATTHIESSEN, på vegne af en række vejforeninger og borgere i Højbjerg

14. dec
"Borgerinddragelse ender med
at berige bygherre
" JP 14.dec - pdf

Høringssvarene efter 17.dec >>

og mange flere høringssvar- se linket ovenfor

Angående biblioteksplanen og placeringen af Højbjerg Bibliotek -
frist 17. dec.

Det ser ud til at følgende peger på

en placering af Højbjerg Bibliotek ved Lyseng

- Fællesrådet-Holme-Skåde-Højbjerg
- En række lokale politikere
- Vejforeninger som Heidesvej m.m.
- Kragelunde, Skåde Skole - bestyrelsen

Der er behov for et lokalt kultur og idrætskraftcenter i Holme/højbjerg/Skåde ved Lyseng og ikke et nyt stort butikscenter ud til Oddervej

en placering af Højbjerg Bibliotek ved Oddervej

- Bygherre Remiens ejendomme
- Nogle politikere

26. nov Aarhus Stift -
Ny biblioteksplan kræver millioner"Medborgercentre og multihuse skal afløse de nuværende 18 lokalbiblioteker i det udspil, som kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) onsdag sendte ud i offentlig høring. Et udspil som over de kommende år vil kræve investeringer på 35-50 millioner kroner...foreløbig er der kun afsat en million kroner i hvert af årene 2015 og 2016 til formålet.

Fra 2015 åbent ubemandet udlån på de tre største medborgercentre i Viby, Åbyhøj og Højbjerg.

I 2015 nyt kombi-bibliotek i Hasselager-Kolt....
Nyt medborgercenter i Højbjerg til afløsning af det nuværende. Kan måske etableres omkostningsfrit hvis beliggenheden bliver Højbjerg Plads, mens en placering ved Lyseng vil kræve 7-8 mio. kroner."
[kommentar fra TPJ - men Højbjerg Plads indebærer kommunefrasalg af grund med Kunstværksteder, Lokalhistorisk arkiv og Blå Hest og nybyggeriet, som går fra de fastlagte 41-61% i bebyggelsesprocent ved sidst vedtagne lokalplan 2009 til et forslag om en
bebyggelsesprc på 114 %!
ved planlagte nybyggeri på Højbjeg Plads

Planen for med Højbjerg bibliotek ved Lyseng virker som en mere helhedsorienteret løsning og er da også støttet af det lokale fællesråd.
]


4. nov
Skal Højbjerg Bibliotek ligge ved Lyseng
ved idrætsfaciliteterne?

eller

ved Oddervej - få meter syd for det det nuværende Højbjerg Bibliotek?
I en ny skitse fra Remien Ejendomme indeholder nyt bibliotekt og borgerservice men her ønskes endnu en meget stor forøgelse af bebyggelsesprocenten
okt 2014 byggelsesprocenten 114 % (NYT)-
maj 2013 bebyggelsesprocent på 88 % - og skabte store protester (ca.1700 protester)
Nuværende lokalplan fra 2009 er godkendt med bebyggelsesprocent 45-61 %.
Den reviderede Remien-plan er nu med 38 boliger og butikker, men uden fastfood - og benzintank
Stadig meget høje bygninger (op til 4 etager) og med skyggegener for naboer.
Projektet kan desuden skabe endnu større trafikale problemer på Oddervej end i dag!
Hvad med at lave et projekt som indeholder en mindre bebyggelsesprocent og flere boliger - i stedet for butikker? (TPJ)
Kilde: Lokalavisen - og se side side 2

9.Oktober -"Vi har dagligvarebutikker nok" - ny dagligvarebutik ved ChrX-Holmevej afvist


Politikers mening - Steen B 2011

5. nov -Trafikkaos plager Skåde-borgere i Lokalavisen/Aarhus

28 okt. 2014
Vejforeningen Heidesvej 8270 støtter Helhedsplan Lyseng læs mere her og læs svaret fra rådmand Rabih Azad-Ahmad

Fællesrådet støtter forslaget om placering af Højbjerg Bibliotek ved Lyseng

fitnessworld.dk åbner nyt center i Skåde 5. jan 2015.

Ansøgning om salg uden forudgående udbud (Oddervej 80)
Forvaltningen har efter henvendelse fra borger på Heidevej oplyst at det er fejlagtigt oplyst i 2008 at "Heidesvej 3A er ejet af Remien Ejendomme A/S.
Desuden påpeger forvaltningen "at Aarhus Kommune ikke har fået en tilladelse til at sælge uden forudgående udbud, men alene har fået en forhåndsgodkendelse. Det betyder for det første, at Aarhus Kommune – i tilfældet af at byrådet på et tidspunkt evt. vedtager at sælge de kommunale grunde som en del af en løsning for en ny placering af Højbjerg Bibliotek – forud herfor vil skulle fremsende en fornyet ansøgning (naturligvis med de korrekte grundoplysninger). Og denne ansøgning vil skulle godkendes af Statsforvaltningen for at salget kan realiseres uden forudgående udbud."
- forvaltningen sep 2014

28.aug møde i Kulturudvalget. "Kulturudvalget ikke har truffet – eller vil komme til at træffe – beslutninger omkring den fremtidige placering af Højbjerg Bibliotek. Rådmanden for Kultur og Borgerservice vil kunne træffe beslutning om ikke at flytte Højbjerg Bibliotek, mens beslutninger som indebærer fx salg af kommunal ejendom og/eller opførelse af ny kommunal bygning (kræver en anlægsbevilling) kun kan træffes af byrådet." - Forvaltningen sep 2014

21 aug
Kriterier for placering af Højbjerg Bibliotek og Scenarier i forslaget fra kommunens folk - indstilling til Kulturudvalget 28.aug

14 aug Nyt spændende forslag placering af biliotek ved Lyseng og en samlet helhedsplan for området
Fremsat af Fonden Lyseng Idrætscenter og sportsklubberne

9.aug var der følgende scenarier for placering af Højbjerg Bibliotek fra kommunens folk. Nyt er forslaget -Ringvejsyd -Bjødstrupvej.

Juli måned.

Højbjerg Plads projektet bliver sikker aldrig til noget siger nogle politikere

Ifølge medlem af socialdemokratiet og og vist også i enighed med venstre m.fl partier er der ikke politisk opbakning til det store Højbjerg Plads projekt, som blev fremsat for godt et år siden.

Højbjerg Bibliotek til Lyseng?
Fællesrådet og Højbjergs Fremtid har peget på Lyseng som ny placering for Højbjergs Bibliotek

Debatten 12 maj viste, at der var flere som mente, at man fremover kunne fortsatte med at have bibliotek på det nuværende biblioteks placering, eller fandt en placering i Skåde Centret eller Lyseng.
Højbjerg Plads - storcentret - var der ikke fokus på mere.
læs mere på
Højbjergs Bibl. hjemmeside >>

Er der korrekt at en - ny trafikbelastningsvurdering fra 14. maj 2014 - det stilles der nu tvivl ved
se referatet- hvor der er indskrevet følgende - "Fra Trafik og Veje blev det oplyst, at det er en klar faglig vurdering, at det nye signalkryds vil kunne afvikle trafikken mellem Oddervej og centret uden at det giver anledning til mere kødannelse på Oddervej. Ligeledes blev det oplyst, at det på ingen måde er tænkt, at der skal afledes gennemkørende trafik fra Oddervej til sideveje som fx MC Holstvej og Heidesvej".
- en forundret TJ, Heidesvej 1

Aarhus Kommune er i gang med at formulere en ny politik for Borgerservice og Biblioteker, som skal gælde for 2015 og fire år frem.

Derfor inviterer kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad og Kulturudvalget [Steen B. Andersen (S) Formand, Peder Udengaard (S) Næstformand, Theresa Blegvad (V), Jette Jensen (EL), Esben L. Kullberg (S, Knud N. Mathiesen (DF), Hans Skou (V)] her i foråret 2014 til fem
borgermøder fordelt på forskellige lokalområder i kommunen. Et af disse er i Højbjerg
mandag den 12. maj kl. 19-22.
Af pladsmæssige årsager afholdes mødet på Diakonhøjskolen (salen),
Lyseng Allé 15.

Borgermøderne skal give input til arbejdet med den kommende politik for Borgerservice og Biblioteker og er en mulighed for lokalt at drøfte med politikere og embedsmænd, hvordan du synes borgerservice og bibliotekstilbuddet skal være i Højbjerg.

Se venligst link til mødet 12.maj- linket er nedlagt !!
 
Venlig hilsen
 Aarhus Kommune - Kultur og Borgerservice
Fællessekretariatet for Borgerservice og Biblioteker
Rådhuspladsen 2
DK-8000 Aarhus C

[Henrik Traberg <htr@aarhus.dk>]

Tirsdag 25. marts -19.30 Hjulbjergvej 175
Fællesrådet - Repræsentantskabsmøde - se bilag-
Du opfordres til at møde frem. Ved afstemninger har hver vejforening dog kun 2 stemmer
.
Referatet fra mødet 25 marts 2014
i Fællesrådets Repræsentantskab

marts - Biblioteket har en stander stående ved udgangen, hvor man spørger om folks tilfredshed. Når man har givet karakter (som en Smiley) spørger de, om man var mest tilfreds med service eller med lokalitet/bygning.

14. jan Tillykke til den nye rådmand for Teknik og Miljø
Han skriver:
"Jeg har noteret mig jeres tilbud om en uformel snak om området ved Oddervej og vil vende tilbage, hvis dette bliver aktuelt." mvh Kristian Würtz

Ændret igen, igen og nu nu sat
tors 12/12- aflyst - Borgerinddragelsesmøde
19-21.00 arrangeret af kommunen og Højbjerg bibliotek - men ikke nye information så mon ikke det er udsat igen?
TJ- 8.dec

8.dec Læserbrev om bygherres projekt i Rozenkranzgade - "En aarhushistorie om afmagt over for en bygherre".

Vigtigt at du besvarerspørgeskemaundersøgelse om bibliotekets fremtid

- direkte link til spørgeskemaet
Bor du i Højbjerg-området, og/eller bruger - eller vil du bruge biblioteket i Højbjerg - så har vi nogle få spørgsmål til dig. Det tager kun få minutter at svare- skriver biblioteket.
Alle læsere opfordres til straks at deltage i kommunens undersøgelse - kan også ske på Højbjerg Bibliotek

Ons 30.10 - kl 19.00- 21.00
Politisk debatmøde om
HØJBJERGS FREMTID
Den Blå Hest, Oddervej 80
7 byrådskandidaters bud på

Borgerinddragelse – trafik – skoleveje – bibliotek – centerplaner – skole – dagtilbud - kultur – jobs – sundhed – grøn byudvikling – og meget andet

Paneldeltagere:
(Soc)     Ango Winther
(Rad)    Sander Jensen
(Kons)  Niels Chr. Selchau-Mark
(SF)      Jan Ravn
(Venst) Lene Horsbøl
(EL)      Maria Sloth
(DF)     Jette Skive

Ordstyrer Lene Juul fra DR
Alle er velkomne
/Højbjergs Fremtid

- Nuværende byråd

 

Projektet med storcentret Højbjerg Plads og de tilhørende trafikproblemer fik betegnelsen "en ommer" af poltikerne efter utallige borgeres indsigelse. Så nu i oktober prøver kommunen med et nyt forslag.
Skal der være et nyt bibliotek og hvor skal det evt. ligge? Hvad skal der ske med det eksisterende areal bl.a. Blå hest mm.
Læs mere her om hvad kommunen skrev til en borger i lokalområdet

3. juli
"Højbjergborgere går i offensiven" Aarhus Stift 3. juli - Først blev borgerne i Højbjerg præsenteret for en centerplan, de fik væltet. Nu drøftede borgerne 28. juni tre alternative forslag for bibliotekts placering. Skåde Centret, tidligere Amtsgård og Lyseng ved møde med rådmand Marc Perera Christensen (K) og stadsbibliotekar Rolf Hapel. Forslaget om tidligere amtsgaard blev mest positivt modtaget

Fredag 28 juni
Højbjerg-projektet er begravet - Aarhus Stift 28. juni
Beboerne omkring nyt center i Højbjerg ånder lettet op. Bygherren skal på den igen.
Vi er glade for denne udmelding og takker politikere m.fl for et godt samarbejde og fortsætter dialogen med de involverede partnere - højbjergsfremtid.dk

Onsdag 26.juni
Omstridt projekt bliver en ommer JP 26 juni

Mandag 24 juni
Mur som vægavis
læserbrev Lone Manicus Aarhus Stift 20 juni

Torsdag 20.juni
Fællesråd helt ude af trit med Højbjerg-borgere Aarhus Stift 20.juni -Søren Matthiessen og 19 underskrevne husstande.

Onsdag 19. juni
"Hvem lytter til hvem" Aarhus Stift. 19.juni
læserbrev Tine Norup Bringsjord - om Skådecentret som en løsningsmulighed

Mandag 17. juni.
Sander Jensen (R) kom forbi og sammen med Jens Gert-Mikkel-Sofie fik han en fin opdatering af situationen og så området incl Blå Hest.

Søndag 16. juni
Vi holder arbejdsmøde søndag d.16.6 kl. 19-21 på Heidesvej 3A for de mange ildsjæle i Højbjerg. I får en update på situationen og ideer til det videre forløb. Målet er at alle får indflydelse på Højbjergs Fremtid. Der bliver arbejdet videre i grupper bibliteksplacering og vedrørende kulturområdet Blå Hest mm
Alle fik ensticker til bagruden "RETHINK" fra Marianne Aamann fra Højmarksvej.

Lørdag 15. juni.
Rulledag - Elverdalsvej lørdag den 15. juni kl. 14.30 - 17.30. Vi har fået ok fra kommunen til at lukke Elverdalsvej nu på lørdag fra 14.30 - 17.30 (ærindekørsel tilladt), men vi når ikke at lave invitationer osv. Så vi laver bare en lille øver frem mod den store begivenhed den 11. august/ Pia Katballe Sørensen

Politikerne har dog lyttet JP 15.juni
Læserbrev Marianne Aamann

Fredag 14. juni
Aage Rais-Nordentoft (S) kom på besøg 14.juni
En travl filminstruktør og byrådspolitiker (S) har været så venlig at tage sig tid til at komme forbi Oddervej/Heidesvej-området og se og høre vores argumenter for at bibeholde kommuneplanen fra 2009 og lokalplan 416 og besøge nogle af de mange kunstnere ved Den blå Hest. Vi ville gerne fremvise et af Højbjergs allerskønneste vartegn, "cirkusbygningen" Den blå Hest - der er en oase med lokalhistorisk arkiv og kunstner-
værkstederne og Højbjergs Fotografiske værksted - selvom det ligger klods op ad en i forvejen meget trafikeret Oddervej. Højbjergborgere er imod at Aarhus Kommune "mageskifter" eller sælger grunden til Remien Ejendomme (forudgående offentligt udbud eller ej).


billeder >>

Demokratidebatten i dr.dk - også om "vores sag" 12. juni. Marianne Thyrring tager temperaturen på de lokale demokratier i Danmark.

7.juni

God debat om fakta og fortielser -
læserbrev i JP ved Marianne Thingholm

Hvad mener Aarhus Byråd egentlig? læserbrev i JP - ved Viggo Jonasen

Højbjerg-hurra for vore politikere
læserbrev i Aarh.Stift Poul Lykkebo Petersen

6. juni

Kulturrådmand på enegang Aarhus Stif
Hastværk - lederen i Aarhus Stift
I begge indlæg tales om at intet er afgjort og alle parter skal behandles ligeværdigt .Det noteres at problemet har været at høringsfasen var for kort. En længere periode ville måske give et andet resultat siger red. Jens Møller

6. juni -
Bünyamin Simsek (V)
rådmand
kom på besøg/Mikkel
3.juni - Møde med Stadsarkitekten - et fint møde/Louise

30. maj
Steen Andersen (s)
kom på besøg/Mikkel
29. maj 60 m. Vægavis-onsdag d. 29 kl. 16-19
Den Blå Hest
-Højbjerg Fotografiske værksted-Teaterforeningen -Det Blå Hus
28 maj -
Fællesrådet så området sammen med Søren, ..
27. maj -
Hanne Vinther (S) aflyst Peter -
Marc Perera
(K)/Louise - og
Thomas Medum
(SF)/Britta
De fælles ideer-indsigelser for lokalområdet indsamles
26. maj - En række husstande laver deres egne indviduelle indsigelser klar
25. maj - Kridthøj Torv-underskriftindsamling - fik rigtig mange tak
24. m
aj
Jette Jensen
- Byrådspolitiker fra Enhedslisten kommer forbi på fredag. - udbytterigt besøg for alle parter/Mikkel
23. maj- se artikler i Aarhus Stift - JP arbejde også på art. til weekenden
22.maj -Vi var ca 20 personer,der delte folder - invitation - flyers ud til politikerne. Altsamment i en meget positiv ånd.
Vi siger ja tak til borgersamarbejde Flere politikere kommer sikkert til en kop kaffe - det glæder vi os til.
21. maj- Jens Gert og Sofie har et møde med Ole Jean Nielsen formand for Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd.
20.maj - der blev afholdt et stort fællesmøde. 30-40 fremmødte Masser af initiativer og konstrukltive ideer, som der nu følges op på
19. maj - mange nye venner på facebook
17. maj - flyers uddeltes og talte med berørte beboere

"Fællesrådet"

Fællesrådet brev 21. maj og revideret 27. maj - om placeringen af bibliotek mm ved Oddervej
Tidliger fra fællesrådet om bibliotek/medborgerhus og alternative placeringer for biblioteket Skåde eller Lyseng
- 2013 feb-og 2013 maj -læs se side 2 i de to blade

Pressen skrev

Bemærk Pressemeddelsen 4.juni 11.00 fra Marc Perera Rådmand vil gentænke biblioteksbyggeri i Højbjerg

Lokalavisen Syd
"Det er en ommer med Højbjerg Storcenter" ved rådmand Marc Parera Lokalavisen Syd
Byggeri af center skal stoppes
Beboer i Lokalavisen Syd 4. juni
"Forretningsdrivende er utilfreds med storcenter"i Lokalavisen Syd 4.juni

JP

Rådmand: Butiksprojekt er en ommer -JP-5.juni
Det er størrelsen, der er problemet i- JP - læserbrev Ruth Jensen 5. juni
Oddervej-projektet er for stort til sådan en lille idé -
JP -
Læserbrev Pernille Kallehave 5.juni
Rådmand om omstridt byggeri:
Det er en ommer
4.juni JP
"Fakta om Højbjerg-projektet"
læserbrev ved Peter Kessel Overgaard -JP-4. juni
"Massive protester mod centerprojekt" 30 maj
"Butiksekspert siger god for omstridt projekt i Højbjerg" 29.maj - men det kræver markante ændringer i forudsætningerne (TJ)
"Borgerne imod tank og drive-in-fastfood" 27.maj
"Bekymring er forståelig" 27.maj
"Beboerne i oprør over nyt center"27.maj

Aarhus Stift/læserne skrev

Rådmand vælter planer om Højbjerg-center Aarhus Stift 5.juni
Beboere: Glædeligt at projektet endevendes Aarhus Stift 5. juni
"Højbjerg-borgere bakker op om protest" 30 maj
"Kunstnere protesterer imod planer om nyt Højbjerg Center" 30 maj
"Højbjerg vågn op". 24maj
"Sig ja tak til Højbjerg-borgerne". 24 maj
"Højbjergensere tager byrådet på ordet". 24 maj
"Hellere sø og stier end center
"- 23.maj
"Fællesråd foreslår at ekspropriere ejendomme"23.maj
"Historien forpligter" - leder - 23.maj
"Sporene skræmmer åbenbart ikke" 22.maj
"Nyt Højbjergcenter har omkostninger" 22.maj"Naboer i oprør" 17. maj
"Højbjergensere føler sig snigløbet" 17. maj

Højbjergborgerne mødte poltikerne
med tilsagn óm borgersamarbejde 22 maj -

Læs mere - se billeder2013 forslaget - Højbjerg Plads (17 sider)

 

-- her hedder vi
"Lokalplan Oddervej"
og du kan blive medlem af en gruppe, der ivrigt diskuter forskellige ideer og forslag til udviklingen
af området ved Oddervej "Højbjerg Plads"


og se
www.blaahus.dk/debat-

Mail:
hoejbjergsfremtid@gmail.com
Du kan kontakte os på
denne mailadresse


Hjemmesiden aug 2013 "Blå Hest"
- læs mere om Den Blå Hest

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd
Formand: Carl Nielsen og facebooksiden
1.høringsvar fra dec 2014 -vdr. Højbjerg Plads
2.høringsvar 19 maj 2015 - vdr- trafikken på Oddervej


Udviklingsforslaget 2013 for
Højbjerg Plads ved Oddervej

- Zoom til XL eller XXL

Se flyers og plakat for politisk debatmøde 30. okt

Skitsebilleder fra 2013- forslaget


Heidesvej i fremtiden - bemærk højden på lygtepælen!


Oddervej ved det nuværende Bibliotek

Konsekvensen af forslaget 2013 kan blive

Flyers- maj 2013 - løbesedler
"Kommune og lokalplan
Oddervej
" - print denne flyer og
udbred kendskabet.

     

Hjemmesiden er oprettet af borgere i Skåde-Holme-Højbjerg ,
som alle kan blive berørt af det nye "Højbjerg Plads" 2013-projekt.
Gruppen arbejder upartisk i forhold til forslaget.

Kontakt for yderligere information
Presse: Jens Gert - jgs@faze2.dk
Om "løbesedler": Peter - farkessel@gmail.com

Underskrifter og generelle spørgsmål:
Jens - jshornum@gmail.com
web: Torben - tpj@tpj.dk

Billeder
Stat