Hvad sker der så fra nu af og frem til høringsfasen afsluttes?

En række beboere har meddelt, at de har forskellige indvendinger og forslag til alternative løsninger. Forslag som i hovedsagen går ud på at følge Kommuneplanene 2009. De indsender forslagene til beslutningstagere som politikere, kommunen osv


 
 

Send din/jeres mening direkte til kommunen og politikerne:

Aarhus Kommune
Planlægning og Byggeri
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
.
og med reference til: Høringssvar til Udvidelse af centerområde på Oddervej/Heidesvej i Højbjerg

Der er en postkasse ved Personaleindgangen lige ved siden af hovedindgangen. Den kan benyttes efter åbningstiden 9.30-15.00 den 29 maj.

eller send email til
planlaegningogbyggeri@aarhus.dk

Og hvis du ikke allerede har underskrevet indsigelsen bag linket her, kan du gøre det digitalt - men fristen er stadig 29.maj
Digital indsigelse >>
125 har skrevet under kl.9.00 29/5

De afleveres onsdag formiddag som print
4 ark pdf - tak for jeres aktive deltagelse.