<< www.hoejbjergsfremtid.dk

  DemokraCity – tænk globalt – spørg lokalt
 

Der ventede byrådspolitikerne en lille happening, da de efter første del af onsdag aftens byrådsmøde 22. maj gik ud for at få deres velfortjente aftensmad.
Til forret fik byrødderne en forsmag på borgernes aktive deltagelse.

Ude i Rådhushallen ventede nemlig en gruppe Højbjerg-borgere, der netop med stor interesse havde overværet byrødderne godkende indstillingen for ”Sag 5. Borgersamarbejde version 2.0.”
Byrådsgodkendelsen af  ”DemokraCity ” går netop ud på at lægge vægt på borgernes aktive deltagelse, engagement og medansvar for udvikling af byen.

Højbjergbeboerne delte ud af folderne og fik en snak med de forskellige byrådspolitikere om, hvordan de nu ser frem til at blive inddraget i en dialog i sagen om det netop udsendte forslag om ændring af Kommuneplanen for Højbjerg:

Folderen fra kommunen om

Oddervej/Heidesvej–området.


Sagen har bragt sindene i kog i Højbjerg, fordi det fremsendte projekt fra Aarhus Kommune og Remien Ejendomme er på 8000 m2 og altså så omfattende at det kræver en kommuneplansændring.

”Vi er ikke imod udvikling i Oddervej-området”, udtaler en af de fremmødte borgere til happeningen, Iben Leth.
”Vi ser gerne et fornuftigt nybyggeri i en anden skala på den grund Remien Ejendomme allerede ejer. Men det fremsatte centerprojekt er overdimensioneret ifht. til området." og "Salget af kommunens grunde uden forudgående udbud, vil vi også gerne spørge ind til."

Vi vil gerne i dialog om de bevaringsværdige bygninger og den blå Hest, der lige nu gør fyldest som lokalhistorisk arkiv og kulturcenter og hjemsted for adskillige kunstnere,” fortsætter Iben Leth.

Hvortil Claus Schwennesen supplerer: ”Ja, med byrådets godkendelse af indstillingen om borgerinddragelse kan vi i Højbjerg nu sige: ”Tænk globalt – spørg lokalt.”

 Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin
Simsek og Højbjerg-borgeren Claus Schwennesen med foldere "Husk os" ved pausen i byrådsmødet onsdag aften 22. maj 2013

Foto: Anders Agerbo
 

Faktaboks:
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Dagsorden-til-byraadsmoede.aspx
Om sag 5:
http://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Dagsorden-til-byraadsmoede.aspx


 


Billeder af Højbjergborgerne på besøg ved byrådspolitikerne
22.maj 2013 - ved 18.00-tiden